Валутни преводи към Германия през системата ProPay

30 юни 2015

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.07.2015 г. към ProPay системата за експресни валутни разплащания между клиенти на ПроКредит банките се присъединява и ПроКредит Банк Германия.

Чрез системата ProPay имате възможност бързо и евтино да нареждате валутни преводи и да извършвате документарни операции с клиентите на ПроКредит банките в следните държави:

 •  Албания

 •  Армения

 •  Босна и Херцеговина

 •  Германия

 •  Грузия

 •  Косово

 •  Македония

 •  Молдова

 •  Румъния

 •  Сърбия

 •  Украйна

Таксите за изходящ превод през системата ProPay остават непроменени и са както следва:

  Физически лица Юридически лица
През ProB@nking 5 евро 8 евро
На хартиен носител

15 евро

в сила от 01.08.2015 г.

24 евро

 

 

С уважение,
ПроКредит Банк (България) EАД