Защита при плащане в интернет

Услугата 3D секретен код при плащане в интернет предлага по-сигурна среда по време на онлайн пазаруване. Всички издавани карти от ПроКредит Банк (България) ЕАД участват в програмата Verified by VISA.

В случай че интернет търговецът участва в програмата Verified by Visa, то на страницата, където се изисква въвеждането на информацията за плащане следва да е поставено логото на програмата. При тези търговци сайтът задължително ще изиска въвеждането на 3D секретния код.

За търговци, които не участват в програмата, сайтът няма да изиска въвеждането на допълнителната парола.

От съображения за сигурност банката си запазва правото да откаже да разреши плащане при интернет търговец, участващ в програмата Verified by VISA, без въвеждане на 3D секретен код.

Предназначена за Всички карти издавани от ПроКредит Банк (България) ЕАД
Парола създава се и се регистрира от картодържателя 
Цел 3D секретен код потвърждава плащания при интернет търговци, участващи в програмата Verified by VISA, като допълнително средство за защита и идентификация
Такси съгласно  Тарифата на банката 

Регистрацията може да се извърши по време на пазаруването. Извършвайки плащане при интернет търговец с лого на програмата Verified by VISA, страницата ще Ви прикани да се регистрирате, в случай че все още не сте го направили. Необходимите стъпки, през които следва да преминете, за да регистрирате своята карта за плащането са:

  • Да отговорите правилно на два въпроса, предварително посочени от ПроКредит Банк (България) ЕАД, на отворената страница;
  • При успешна идентификация ще се отвори нова страница, където ще трябва да въведете 3D секретен код, определен от Вас.

 

След като се извърши регистрацията и приключи плащането ПроКредит Банк (България) ЕАД препоръчва на своите картодържатели да посетят раздел Управление на профилкъдето могат да регистрират подсещащ въпрос и лично съобщение, с цел по-лесно управление на услугата и повишаване нейната сигурност.

 Чрез личния си профил всеки картодържател ще може да:

  • Променя паролата си по всяко време;
  • Регистрира подсещащ въпрос и отговор, служещ за  разблокиране на забравен 3D секретен код;
  • Създава лично съобщение, което следва да се визуализира на всяка страница, приканваща да се въведе 3D секретен код
  • Получава информация за извършени плащания при интернет търговци участващи в програмата.

 

Натисни тук за управление на личният профил в услугата 3D секретен код при плащане в интернет.