Защо като активен потребител нямам достъп до регистрираните сметки?

При добавяне на нов потребител с профил различен от А, сметките, по които ще има права, не се добавят автоматично.

Активни потребители с профили В, С, D, E, F и G не могат да виждат състоянието на сметката/сметките и да оперират с тях преди потребителят с профил А да им осигури достъп до съответната сметка/сметки.

Активирането на сметки се осъществява през меню Настройки/Промяна на регистрационни данни.

Избраните за активиране сметки, следва да бъдат потвърдени с поредния ТАН код от списъка на активиращия ги потребител А. От момента на тази оторизация потребителят с профил В, С, D, E, F или G ще получи достъп до съответните сметки.

Обратно към Интернет банкиране