Интернет банкиране

Интернет банкиране

Като иновативна банка, ПроКредит Банк се стреми да предлага отлично обслужване на своите клиенти. Интернет банкирането съчетава в себе си модерен дизайн, нови функционалности и висока сигурност. Позволява Ви да извършвате всички банкови операции по-бързо и по-лесно, спестявайки време и пари.

Сигурност

        усъвършенствана система с високо ниво на сигурност

        потвърждавате преводи с SMS код

Бързина и ниски разходи

        пестите време, като банкирате онлайн

        извършвате преводи при по-ниски такси, без допълнителна такса за регистрация и поддръжка

 Удобство

        банкирате от всяко устройство с интернет връзка, без да е необходимо да инсталирате 
           допълнителни приложения или сертификати

         използвате едно потребителско име и парола за достъп до всички Ваши сметки в ПроКредит Банк

         адаптивен дизайн - лесен и удобен за работа на всички устройства - лаптоп, таблет или телефон

 

Основни функционалности

Плащания

  • Нареждате всички видове преводи в местна и чуждестранна валута.
  • Извършвате масови плащания - месечни заплати на служителите, плащания към доставчици и бюджетни преводи, като използвате предварително създаден файл.

Информация

  • Статус, валидност, наличност по Вашите карти
  • Погасителен план, лихви, такси, остатък по кредита и друга информация за Вашите кредити
  • Депозити и FlexSave сметки - сума, срок, лихвен процент, падеж и други
  • Важни съобщения от банката

Други

  • Управлявате Вашите банкови карти – активирате, блокирате, заявявате издаване
  • Откривате разплащателни, депозитни и FlexSave сметки
  • Подавате онлайн заявки за различни услуги

Препоръки за безопасно използване

ПроКредит Банк препоръчва спазването на няколко основни правила за безопасно използване на системата за Интернет банкиране:

1. ТАН/SMS кодовете служат единствено и само за потвърждение на нареждане за плащания, декларации или искания към банката.

Ако при каквито и да е било условия от вас се изиска въвеждането на ТАН/SMS код за промяна на парола или потвърждение на вашата самоличност, моля, не въвеждайте ТАН/SMS код и незабавно се свържете с Контактния център на банката на тел. 0 700 170 70 или *7000.

2. ТАН кодовете не трябва да се съхраняват на Вашия компютър или на електронен носител под каквато и да е форма – сканирани или преписани.

3. Никога и при никакви обстоятелства не следва да разкривате на други лица своите парола и потребителско име за достъп до Интернет банкирането. Не използвайте паролата си за онлайн банкиране за достъп до други сайтове.