Уведомления

Промени в Лихвените бюлетини, считано от 01.11.2022 г.

25.10.2022
Промени в Лихвените бюлетини, считано от 01.11.2022 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим за следните промени в Лихвените бюлетини за физически и юридически лица на ПроКредит Банк (България) ЕАД в сила от 01/11/2022:

       I. Юридически лица

       1. Сметка FlexSave:

           Лихвата на годишна база се променя на 0,15% в съответната валута.

       2. Срочен депозит:

           Лихвите по нови/договорени след 01/11/2022 срочни депозити се променят, както следва:

Валута Минимално салдо 12 мес.
BGN/EUR/USD 10 000 0,50%

 

      II. Физически лица

      1. Сметка FlexSave:

          Лихвата на годишна база се променя на 0,30% в съответната валута.

      2. Срочен депозит

          Лихвите по нови/договорени след 01/11/2022 срочни депозити се променят, както следва:

Валута Минимално салдо 12 месеца 24 месеца 36 месеца
BGN/EUR/USD 5 000 0,75% 0,90% 1,05%

Повече информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД