Уведомления

Промени в Тарифата за Юридически лица считано от 21.03.16г.

17.03.2016
Промени в Тарифата за Юридически лица считано от 21.03.16г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 21 март 2016 г.  влиза в сила промяна в Тарифата за Юридически лица относно размера на такса за предсрочно погасяване на кредит.

Новата таксата е 5% от размера на предсрочно погасяваната сума, но минимум 100 лева и не повече от размера на оставащите лихви до падежа на задължението.

  

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД