Уведомления

Промяна в Тарифата за Юридически лица считано от 19.07.2022 г.

12.07.2022
Промяна в Тарифата за Юридически лица считано от 19.07.2022 г.

Уважаеми клиенти,Бихме искали да Ви уведомим за следните промени в Тарифaтa за юридически лица на ПроКредит Банк (България) ЕАД, които влизат в сила от 19.07.2022 г.:I. Такси по кредитни сделки


  1. Такса за Разглеждане на искане за финансиранe, вкл. документарни операции – 0,15% (мин. BGN 150)


  2. Такса Промяна в условията на текущо финансиране:
   • до EUR 250 000 – BGN 300
   • EUR 250 001 – 1 000 000 – BGN 750
   • над EUR 1 000 001 – BGN 2 500


II. Други такси


  1. Издаване на удостоверение/референция по текст на клиент или по искане на банка кореспондент – BGN 500


Повече информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД