Уведомления

Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица и Общите условия за платежни услуги считано от 01.07.18

30.04.2018
Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица и Общите условия за платежни услуги считано от 01.07.18

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да ви уведомим, че считано от 01.07.2018 г. влизат в сила следните промени в Тарифите за Юридически и Физически лица и Общите условия за платежни услуги:

  Въвежда се месечна такса за управление на спестовни средства по депозитни сметки след падеж и по спестовни сметки - BGN 10, за клиенти физически и юридически лица, които нямат разплащателна сметка в банката. Таксата е дължима до разкриване на разплащателна сметка

  Преоформяне след падеж на депозитни сметки без разкрита разплащателна сметка в безсрочен влог

  Такса за съхраняване на средства по сметка, закрита в предвидените в общите условия на банката случаи, която такса е в размер на наличното салдо към датата на закриване и ще се удържа след изтичане на две календарни години от закриване на съответната сметката.

 

Бихме искали да напомним на всички титуляри на сметки FlexSave, че разпореждането със средства по тях се извършва само посредством разплащателна сметка, както и че условие клиентите ни да се възползват от атрактивните лихви по спестовните продукти на ПроКредит Банк е поддържането на разплащателна сметка в банката.

 

Подробна информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД