Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица

10 април 2019

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 10.06.2019 г. влизат в сила следните промени в Тарифите за физически и юридически лица на ПроКредит Банк (България) ЕАД:

Физически лица

1. Такса за операции с пари в брой в 24/7 зони:

 • Внасяне над BGN 2 001 - 0,25% върху горницата над BGN 2,000 (min. BGN 3 / EUR 1.5);
 • Теглене над BGN 2 001 - BGN 2 / EUR 1 + 0.40% върху горницата над BGN 2,000;
 • Премахва се такса Внасяне на парични средства от трети лица; 

2. Такса за инкасо услуга – вноска и теглене:

 •  При сключен Договор за инкасо - годишна такса от BGN 600, включваща:
  •  Областен град – 15 бр. безплатни инкаса и BGN 40 за всяко следващо инкасо;
  •  Населени места извън областни градове – 12 бр. безплатни инкаса и BGN 50 за всяко следващо инкасо;
 •  При еднократно инкасо - BGN 100;

3. Такса за промяна по договор за инкасо - BGN 50

4. Други операции, свързани с международни преводи – EUR 50 + разноски на банка кореспондент.

 

Тарифа за Юридически лица:

5. Такса за операции с пари в брой в 24/7 зони:

 •  Внасяне:
  •  До BGN 2 000 - BGN 3 / EUR 1.5;
  •  Над BGN 2 001 - 0,25% върху горницата над BGN 2,000 (min. BGN 3 / EUR 1.5);
 •  Теглене:
  •  До BGN 2 000 - BGN 3 / EUR 1.5
  •  Над BGN 2 001 - BGN 2 / EUR 1 + 0.40% върху горницата над BGN 2,000;
 •  Премахва се такса Внасяне на парични средства от трети лица; 

6. Такса за инкасо услуга – вноска и теглене:

 •   При сключен Договор за инкасо - годишна такса от BGN 600, включваща:
  •  Областен град – 15 бр. безплатни инкаса и BGN 40 за всяко следващо инкасо;
  •  Населени места извън областни градове – 12 бр. безплатни инкаса и BGN 50 за всяко следващо инкасо;
 •   При еднократно инкасо - BGN 100;

7. Такса за промяна по договор за инкасо - BGN 50  

8. Такса за първоначално инсталиране на Виртуален ПОС терминал - BGN 100;

9. Други операции, свързани с международни преводи – EUR 50 + разноски на банка кореспондент; 

10. Такси по документарни операции:

 •   Авизиране без ангажимент на банката на получен акредитив/гаранция и Авизиране на промяна за увеличаване на сумата на получен акредитив/ гаранция – 0.10%, мин. BGN 50, макс. BGN 500;
 •   Изходящи и входящи документарни инкаса срещу плащане и/или акцепт –0.25%, мин. EUR 40, макс. EUR 300;
 •   Такса рекламация при изходящи и входящи документарни инкаса - EUR 50.

 

Повече информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД