Сметки и плащания

ПроКредит Банк предлага пълно банково обслужване на български и чуждестранни юридически лица, като разкрива всички видове фирмени сметки в лева и валута. Банката използва система за електронно банкиране - ProBanking, чрез която можете да управлявате Вашите средства сигурно от всяко място и по всяко време.

  • ПроКредит Банк предлага широк набор от фирмени сметки с ясни параметри и прозрачни условия. Те позволяват на малки и средни предприятия да извършват надеждни разплащания с институции и доставчици чрез сигурни банкови операции или да заделят фирмени средства при стабилна доходност.

  • ПроКредит Банк използва система за електронно банкиране ProBanking, чрез която можете да управлявате Вашите средства сигурно от всяко място и по всяко време.