Жилищен кредит "Нов дом"

Жилищен кредит "Нов дом"

Искате да имате нов дом? 

ПроКредит Банк прави покупката на жилище сигурна и лесна.

 

Нашите предимства:

  • фиксирана лихва за първите 10 години, с което осигурявате сигурност и планирате дългосрочно разходите си;
  • предварително одобрение, за да имате свободата да изберете спокойно Вашето жилище;
  • допълнително финансиране, ако избраното жилище има нужда от енергийно ефективни подобрения.

Условия

Масимално финансиране до 80% от пазарната стойност на предложения за обезпечение недвижим имот
Валута на кредита BGN или EUR
Срок на кредита до 240 месеца
Такса за разглеждане на искане за кредит

BGN 150

Такса за оценка на кредитоспособност BGN 150
Такса при отпускане на кредит без такса
Такса за предсрочно погасяване (пълно/частично)

1% - ако погасяването е до 12-тия месец
без такса - след 12-тия месец

Годишна такса за управление без такса
Такса промяна в условия по кредит 0,50% върху дължимата сума (минимум 50, максимум 500 валутни единици)
Лихвен процент

плаващ лихвен процент, който се определя за всеки шестмесечен период или 

фиксиран лихвен процент за първите 10 години период, съгласно Лихвен бюлетин

Обезпечение

ипотека върху новозакупеното жилище или върху друг недвижим имот

С възможност за избор между:

  • отговорност с цялото Ви имущество
  • отговорност до размера на учреденото обезпечение
Такса за оценка и застраховка на обезпечение съгласно  Тарифата на банката
Такси за изготвяне на документи, свързани с учредяване/заличаване на ипотека съгласно  Тарифата на банката
Други условия

Възрастта на кредитоискателя не трябва да надвишава 65 г. за срока на договора за кредит.

Допълнителна информация

Информационен формуляр

Пример

Размер на кредита

50 000 евро

Срок на кредита 15 години
Годишен лихвен процент при превод на работна заплата в банката минимум 2.25%**, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 2.25% 
Месечна вноска за първите шест месеца 328.31 евро
Общо дължима сума (главница, лихви и такси) 60 760.97 евро*
Годишен процент на разходите (ГПР) 2.73%*

 

* С включени всички дължими такси и комисиони по кредита (такса за разглеждане на искане за кредитна сделка, такса за оценка на кредитоспособност, такса за оценка и преоценка на обезпечение (апартамент), годишна такса за застраховка „Имущество”, такси за изготвяне на документи, свързани с учредяване/заличаване на ипотека, месечна такса за обслужване на сметката).
** За кредитополучатели с месечен доход над BGN 3 000.

Кандидатствайте онлайн

Попълнете нашата онлайн форма.