Сметка FlexSave и срочен депозит

Спестовна сметка FlexSave

Сметка FlexSave Ви дава възможност да управлявате средствата си онлайн чрез Вашата разплащателна сметка и интернет банкиране. 

Средствата по сметка FlexSave предоставят допълнителна сигурност, могат да бъдат използвани за планирани бъдещи инвестиции или при извънредни нужди.

Предимства:

  • Получавате висока доходност и гъвкавост при необходимост от средствата;
  • Извършвате неограничен брой безплатни трансакции между Вашата разплащателна сметка и сметка FlexSave, без да губите натрупаната до момента лихва;
  • Управлявате финансите си дистанционно и сигурно, посредством електронно банкиране.
  • Лихвен процент: 0,15% в BGN и EUR;
  • Минимално салдо - не се изисква;
  • Банкови такси - без такси за откриване и месечно обслужване;  
  • Срочност - безсрочна;
  • Олихвяване - лихвата се изплаща ежемесечно по разплащателна сметка. Лихвеният процент е годишен и се начислява на база 365/360

Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките 

Срочен депозит

Инвестирайте вашите средства в 12, 18, 24 или 36 месечен срочен депозит в лева, евро или долари и планирайте с увереност Вашето бъдеще!

 Валута на стандартен депозит

Мин. салдо

12 мес.

 18 мес.

 24 мес.

 36 мес.

BGN/EUR/USD

5 000

0.50% 0.55% 0.60% 0.65%

*Годишни лихвени проценти по стандартни срочни депозити за клиенти с разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране.

Всички лихвени проценти се начисляват на база 365/360 дни.

Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките