Бизнес кредити

Бизнес кредити

ПроКредит Банк предлага банкови услуги за малки и средни предприятия в страната, работещи основно в сферата на производството, услуги, търговията и земеделието.

Бизнес кредитите, които отпускаме, едновременно се основават, както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ. Този отговорен подход ни позволява да градим дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти, изградени на базата на взаимно доверие.

Ние се стремим да познаваме нашите клиенти и техните финансови нужди. В съответствие с това, за връзката с Вас и обслужването Ви отговаря точно определен експерт, който познава в детайли Вашия бизнес и предизвикателствата, пред които се изправяте. Така експертът може да Ви предложи финансови услуги, съобразени с Вашите нужди.

Условия

Нашите кредитни решения са ориентирани към всички малки и средни предприятия в сферата на производството, търговията и услугите. Ако Вашият бизнес се нуждае от финансова подкрепа, а Вие - от изчерпателна консултация, очакваме Ви в ПроКредит Банк.


Нашите експерти Връзки с клиенти са готови да отговарят на всички Ваши въпроси, свързани с финансиране на Вашия бизнес. Те ще се постараят да разберат спецификите на дейността, с която се занимавате, така че да Ви предложат най-подходящото кредитно решение. 

ПроКредит Банк предлага:

 • Разнообразни финансови решения и пълен набор банкови услуги;
 • Индивидуална и изчерпателна консултация;
 • Дългосрочно сътрудничество и коректни взаимоотношения;
 • Надеждно банково обслужване.

Условия

 

Видове кредит  
Пазарен опит на кредитоискателя
 • 1 стопанска година за земеделски производители
 • 6 месеца за всички останали дейности
Недопустими дейности за финансиране  Списък
Срок на кредита
 • до 36 месеца за оборотни средства
 • до 180 месеца за инвестиции
Гратисен период до 6 месеца
Лихви и такси съгласно Лихвен бюлетин и  Тарифа на банката
Срок за отговор до 30 работни дни 

 

Обезпечения

 Залог на движими вещи:

 • Транспортни средства
 • Търговско и производствено оборудване
 • Субсидии

Ипотека върху недвижим имот:

 • Жилищни сгради
 • Административни, търговски, производствени и складови площи
 • Земеделска земя, урегулиран поземлен имот

Видове бизнес кредити

ПроКредит Банк предлага гъвкави кредитни решения в зависимост от спецификите на Вашия бизнес и Вашите бъдещи планове. Ако се нуждаете от оборотни средства или финансиране на конкретна инвестиция, ако искате да можете да избирате между погасяване на равни или сезонни вноски, Експертите Връзки с клиенти ще Ви препоръчат най-подходящото за Вас решение и ще изготвят индивидуален погасителен план.

 

Кредит на вноски

Усвояването на кредита е еднократно, а погасяването става съгласно план.

 

Кредити по Европейски програми

Кредитите по европейски програми имат за цел да улеснят достъпа на малките и средните предприятия до финансиране, което им дава възможност да повишат своята конкурентоспособност на пазара.

 

Кредит ЕкоМобилност

Ние в ПроКредит Банк считаме, че природата е инвестицията, която си заслужава. По тази причина насърчаваме всички мерки за подобряване на енергийната ефективност.

 

Кредити Зелена инвестиция

Кредит Зелена инвестиция е нашият начин да подкрепим усилията на малките и средните предприятия за създаване на екологично ориентиран и социално отговорен бизнес.

 

Кредити за земеделски производители

Наясно сме, че селскостопанската работа изисква специален подход, съобразен със сроковете и сезонността на бизнеса.

 

Овърдрафт и кредитна линия 

При периодична нужда от оборотни средства можете да се възползвате от кредитните ни продукти Овърдрафт или Кредитна Линия.

 

Рамково споразумение

При сключването на дългосрочен рамков договор, ние ще определим лимит, който можете да ползвате под формата на различни кредитни продукти в рамките на до 120 месеца.

 

Кредит за фотоволтаична инсталация

ПроКредит Банк предоставя възможност за закупуване на 50 KW фотоволтаична централа, с която да спестите отделянето на въглеродни емисии, както и да намалите разходите си за електроенергия.

 

Кредит за фотоволтаична инсталация с батерия

Слънцето дава възможност да се генерира електричество, а батериите да съхраняват излишната енергия. ПроКредит Банк подкрепя мерки, които намаляват използването на въглища за производство на електроенергия, като предлага фотоволтаична инсталация с батерия с мощност 3 kW.

Как да кандидатствате за кредит

Вашите действия: 

 • Свържете се с Контактния ни център на 0700 1 70 70 или * 7000 или попълнете нашата форма за контакт и ние ще ви се обадим;
 • Обсъдете с Експерт Връзки с клиенти желаното от Вас финансиране;
 • Подайте  искане за кредит и предоставете необходимия набор от документи;
 • Запознайте ни с Вашия бизнес;
 • Ще получите отговор в определения срок.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнено  искане за кредит;
 • Копие от лична карта на собственика на бизнеса;
 • Документи, свързани с дейността на фирмата, представени след съгласуване със служител на банката;
 • Документи за обезпечението по кредита.