Депозити

Характеристики

Когато сте сигурни, че няма да се нуждаете от Вашите спестявания за определен период, най-подходящото решение за Вас е Стандартният срочен депозит.  

  • Валута -  BGN, EUR и USD; 
  • Срочност - 12 месеца;
  • Банкови такси - без такси за откриване и месечно обслужване на депозитна сметка;
  • Лихвен процент – съгласно Лихвен бюлетин за депозити и сметки
  • Лихвата се изплаща по открита разплащателна сметка в ПроКредит Банк. Олихвяването е ежемесечно на първо число на месеца за предходния. При нарушаване на депозита се начислява такса съгласно Тарифа;

Предимства:

  • Управлявате финансите си дистанционно и сигурно, посредством електронно банкиране;
  • На датата на падеж депозитът автоматично се подновява за същия срок, съгласно актуален лихвен бюлетин;
  • Възползвате се от кредитни услуги при специални условия и бързо одобрение.

Ако сте клиент с активна регистрация в електронното банкиране на ПроКредит Банк открийте Вашата депозитна сметка чрез ProB@nking сега. 

*Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките