procredit bulgarian logo

Депозити за юридически лица

Депозити за юридически лица

Характеристики

Когато сте сигурни, че няма да се нуждаете от Вашите спестявания за определен период, най-подходящото решение за Вас е Стандартният срочен депозит.  

  • Лихвен процент за клиенти на ПроКредит Банк – 0,50%, съгласно Лихвен бюлетин за депозити и сметки
  • Валута -  BGN, EUR и USD; 
  • Срочност - 12 месеца;
  • Банкови такси - без такси за откриване и месечно обслужване на депозитна сметка;
  • Лихвата се изплаща по открита разплащателна сметка в ПроКредит Банк. Олихвяването е ежемесечно на първо число на месеца за предходния. При нарушаване на депозита се начислява такса съгласно Тарифа;

Предимства:

  • Управлявате финансите си дистанционно и сигурно, посредством електронно банкиране;
  • На датата на падеж депозитът автоматично се подновява за същия срок, съгласно актуален лихвен бюлетин;
  • Възползвате се от кредитни услуги при специални условия и бързо одобрение.

Ако сте клиент с активна регистрация в електронното банкиране на ПроКредит Банк открийте Вашата депозитна сметка чрез ProB@nking сега. 

Ако желаете да станете клиент на ПроКредит Банк, свържете се с нас на тел. 0700 170 70 или на кратък номер *7000, за да получите допълнителна информация.

*Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките