Разплащателна сметка

Условия

С откриване на разплащателна сметка допълнително получавате следните услуги:

Вид Сметка в лева Сметка в евро
Откриване на сметка Без такса  Без такса
Минимално салдо BGN 250 EUR 125
Месечна такса за обслужване

BGN 25EUR 12.50

Издаване на международна безконтактна дебитна карта Visa Business Electron 
Сметка FlexSave
Интернет банкиране ProB@nking

Повече информация можете да намерите в Тарифа на банката.

Разплащателна сметка

Разплащателната сметка се открива с цел извършване и получаване на регулярни плащания/преводи в страната и чужбина. 

Разплащателната сметка гарантира физическата сигурност на Вашите средства, защото не се налага да носите суми в брой, за да извършите разплащания.

Необходими документи

Искане Попълнено  Искане за банкова сметка/банкови услуги, което се подписва от разпоредителите със средствата по сметката в присъствието на банков служител;
Пълномощни Пълномощни на лицата, които не фигурират в съдебното решение, но ще се разпореждат със средствата по сметките;
(a) Нотариално заверени пълномощни
или
(b) Пълномощно за разпореждане, подписано от лицето - упълномощител в присъствие на служител на банката;
Друго Лични карти или други идентификационни документи
За юридически лица, вписани в съда
  • Дружествен договор за учредяване на конкретната организация;
  • Протокол от Учредително събрание;
  • Съдебно решение
  • Удостоверение за актуално състояние
  • БУЛСТАТ номер;