Кариери

Експерт Връзки с клиенти – Варна, Пловдив, София

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

ПроКредит Банк България търси да назначи квалифицирани служители на позицията Експерт Връзки с клиенти за град Варна.

Отговорности:

 • Привличане на нови и обслужване на портфейл от текущи бизнес клиенти;
 • Проучване специфичните потребности от финансови услуги на бизнес клиенти и предлагане на подходящи такива;
 • Изготвяне на стратегии и предложения за бъдещо сътрудничество с бизнес клиенти;
 • Анализ на искания за финансиране от страна на бизнес клиенти;
 • Организиране и участие в събития за настоящи и бъдещи бизнес клиенти на Банката.

Основни изисквания:

 • Висше образование (без значение от специалността);
 • Много добро владеене на английски език;
 • Познаване на региона и тенденциите за развитието му;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Конструктивен и отворен подход към колеги и клиенти;
 • Желание за обучение и самоусъвършенстване;
 • Способност за бърза адаптация към нови и справяне с трудни ситуации.

Предложение:

 • Работа в динамична международна среда;
 • Професионална работна атмосфера в млад екип;
 • Възможности за обучение и професионално развитие.

Само одобрените по документи (CV и мотивационно писмо) кандидати ще бъдат поканени за участие в следващите етапи от процеса на подбор.
Вашата автобиография ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

 

Контакти

тел. : +359 700 1 70 70 or *7000

E-mail: careers@procreditbank.bg

Експерт връзки с клиенти - Физически лица

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

ПроКредит Банк България търси да назначи квалифицирани служители на позицията Експерт Връзки с клиенти-Физически лица.

Отговорности:

 • Консултира клиенти относно банковите продукти и услуги като спестовна сметка, финансиране, банкови карти, комунални плащания и др.;
 • Предлага професионално и висококачествено обслужване на клиенти;
 • Привлича нови клиенти – физически лица и много малки фирми;
 • Управлява портфейл от настоящи клиенти;
 • Разглежда искания за кредитиране на физически лица и много малки фирми;

Основни изисквания:

 • Висше образование;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Желание за обучение и самоусъвършенстване;

Нашето предложение:

 • Работа в динамична международна среда;
 • Професионална работна атмосфера и мотивиран екип;
 • Работа с установени правила и работни процедури;
 • Възможности за обучение и професионално развитие.

Само одобрените по документи (CV и мотивационно писмо) кандидати ще бъдат поканени за участие в следващите етапи от процеса на подбор.
Вашата автобиография ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

 

Контакти

тел. : +359 700 1 70 70 or *7000

E-mail: careers@procreditbank.bg

Стажантска програма

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

Какво представлява Стажантската програма на ПроКредит Банк?

По време на стажа си при нас ще имате възможност да се запознаете с бизнес философията и принципите на отговорно банкиране на ПроКредит Банк. В допълнение, ще придобиете опит в банковата сфера.

Стажантската програма е отворена за кандидатстване през цялата година – различни стажантски позиции се обявяват през годината. С всеки стажант работи ментор, който ще ви помогне за по-бързото и лесно въвеждане в организацията и работния процес. Менторът възлага задачи, проследява изпълнението и предоставя редовно обратна връзка за Вашето представяне.

Какво очакваме от бъдещите си стажанти? 

 • сериозно и отговорно отношение към поставените задачи;
 • желание за придобиване на нови знания и подобряване на уменията си
 • готовност за открито общуване, изслушване и уважение на чуждото мнение;
 • работа в екип;
 • добро ниво на владеене на английски език.

Нашето предложение:

 • гъвкаво работно време;
 • професионална работна атмосфера;
 • придобиване на практически знания и умения;
 • възможности за обучение и професионално развитие.

Продължителността на стажа е от 6 до 12 месеца. Времетраенето е съобразено с натовареността Ви в университета. Стажът е платен, като стипендията е на база брой присъствени часове. Очакваме да се запознаем с Вашата кандидатура.

 Автобиографията Ви ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

 

Контакти

тел. : +359 700 1 70 70 or *7000

E-mail: careers@procreditbank.bg

Експерт Контактен център

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

ПроКредит Банк България търси да назначи квалифицирани служители на позицията Експерт Контактен център.

Отговорности:

 • Привличане на потенциални клиенти - физически лица и много малки фирми;
 • Оказване на съдействие на клиентите в процеса на дистанционна идентификация и подписване на документи от разстояние;
 • Консултиране на клиентите по телефона относно предлаганите банкови услуги - спестявания, финансиране, транзакции;
 • Провеждане на изходящи кампании към клиенти и контрагенти с цел информиране относно нови банкови услуги, инициативи и събития, организирани от банката;
 • Получаване на обратна връзка от клиенти относно качеството на предлаганите от банката услуги и оформяне на предложения за подобрение.

Основни изисквания:

 • Много добро владеене на английски език;
 • Висше образование (независимо от специалността);
 • Отлични комуникативни умения ;
 • Отговорно отношение към комуникация с колеги и клиенти;
 • Желание за обучение и самоусъвършенстване;
 • Умение за бърза адаптация и да се справят с нови и предизвикателни ситуации.

Предимство:

Предходен опит в онлайн продажбите и/или Контактен/Кол център.

Нашето предложение:

 • Работа в динамична международна среда;
 • Професионална работна атмосфера и мотивиран екип;
 • Работа с установени правила и работни процедури;
 • Възможности за обучение и професионално развитие.

Само одобрените по документи (CV и мотивационно писмо) кандидати ще бъдат поканени за участие в следващите етапи от процеса на подбор.
Вашата автобиография ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

 

Контакти

тел. : +359 700 1 70 70 or *7000

E-mail: careers@procreditbank.bg

Експерт Дигитален Маркетинг

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

ПроКредит Банк България търси да назначи квалифицирани служители на позицията Експерт Дигитален Маркетинг.

Отговорности:

 • Добри знания в областта на дигиталния маркетинг (за създаване, управление, анализ и оптимизиране на кампании на различни платформи – LinkedIn, Facebook, Instagram и Google Ads);
 • Възможност за създаване на качествено писмено съдържание за публикации в социалните мрежи, уебсайтове, блогове;
 • Да използва креативно инструментите за дигитален маркетинг в различни проекти;
 • Да създава, следи и анализира резултати от кампании, трафик на уебсайтове и др.;
 • Да проучва и прилага всички актуализации и разработки в дигиталните ни канали.


Основни изисквания:

 • 2+ години предходен опит на подобна позиция;
 • Висше образование (без значение от специалността);
 • Много добро владеене на английски език;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Конструктивен и отворен подход на комуникация;
 • Желание за обучение и самоусъвършенстване;
 • Способност за бърза адаптация към нови и справяне с трудни ситуации.

Предложение:

 • Работа в динамична международна среда;
 • Професионална работна атмосфера в млад екип;
 • Възможности за обучение и професионално развитие.

Само одобрените по документи (CV и мотивационно писмо) кандидати ще бъдат поканени за участие в следващите етапи от процеса на подбор.
Вашата автобиография ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

 

Контакти

тел. : +359 700 1 70 70 or *7000

E-mail: careers@procreditbank.bg

Експерт Общ Риск

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

ПроКредит Банк България търси да назначи квалифицирани служители на позицията Експерт Общ Риск. 

Отговорности:

 • Участва в оценката, наблюдение и управлението на финансовите, кредитните и оперативните рискове в Банката;
 • Да извършва редовно наблюдение на показателите за качество на кредитния портфейл, тенденциите и тригерите, свързани с кредитния портфейл;
 • Осигурява навременното и обективно представяне и оценка на рисковите експозиции на банката и предлага мерки за намаление;
 • Участва в процеса на въвеждане и прилагане на рисковите политики и инструменти на банката в съответствие със стандартите на групово ниво, както и регулаторните изисквания;
 • Участие в работни групи и проекти, свързани с оценка на риска;
 • Подготвяне на доклади за Управителен съвет и рисковите функции на ПроКредит Груп, както и предоставяне на данни към други отдели в банката;
 • Изготвяне на анализи, свързани с местната и международна икономическа и банкова среда и бизнес секторите.

Основни изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Конструктивен и отворен подход към колеги и клиенти;
 • Желание за обучение и самоусъвършенстване;
 • Способност за бърза адаптация към нови и справяне с трудни ситуации.

Предложение:

 • Работа в динамична международна среда;
 • Професионална работна атмосфера в млад екип;
 • Възможности за обучение и професионално развитие.

Само одобрените по документи (CV и мотивационно писмо) кандидати ще бъдат поканени за участие в следващите етапи от процеса на подбор.
Вашата автобиография ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

 

Контакти

тел. : +359 700 1 70 70 or *7000

E-mail: careers@procreditbank.bg