Клиенти

Клиенти

Клиенти

ПроКредит Банк е специализирана в работата с малки и средни предприятия, тъй като тези предприятия са от решаващо значение за развитието на икономиката и осигуряването на заетост. Нашият подход се основава на изграждането на стабилни взаимоотношения и задълбоченото разбиране на техния бизнес. Частните клиенти на ПроКредит Банк ценят високо надеждните банкови услуги, които предлага банката, прозрачната и ясна комуникация и подхода на отговорно кредитиране за подобряване на жилищата, енергийната ефективност и други заеми, които спомагат за изграждането на семейни активи.