Уведомления

Уведомление относно промени по отсрочване на кредитни задължения

Уведомление относно промени по отсрочване на кредитни задължения

15.07.2020

Приети промени по утвърдения от БНБ ред за отсрочване и уреждане на изискуемите задължения. Научете повече ->

Виж повече