Уведомления

Промени в Лихвен Бюлетин и Тарифа за Юридически лица считано от 02.11.2020

16.10.2020
Промени в Лихвен Бюлетин и Тарифа за Юридически лица считано от 02.11.2020

 Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 2 ноември 2020 г. влизат в сила следните промени:

              I.    Физически лица

1. Променят се лихвите по FlexSave сметки и срочни депозити, както следва:

  • По FlexSave сметки в BGN/EUR на 0.05% годишно;
  • По срочни депозити:

Депозит

BGN/EUR/USD

12 месеца срок

24 месеца срок

36 месеца срок

годишен лихвен процент

 0.10%   0.15%  0.20%
  • За текущи клиенти със срочни депозити лихвата се прилага на падеж.
  • Прекратява се предлагането на депозити със срок 18 месеца. След 02.11.2020 г., на падеж 18-месечните депозити ще бъдат преоформени на 12-месечни.

 

            II.    Юридически лица

2. Променят се лихвите по FlexSave сметки и депозити, както следва:

  • По FlexSave сметки в BGN/EUR на 0.00% годишно;
  • По депозити:

Депозит

BGN/EUR/USD

12 месеца срок

годишен лихвен процент

 0.00%
  • За текущи клиенти със срочни депозити лихвата се прилага на падеж.
  • Прекратява се предлагането на депозити със срок 18, 24 и 36 месеца. След 02.11.2020 г., на падеж тези депозити ще бъдат преоформени на 12-месечни.
  • При нарушаване срока на депозит, договорен след 02.11.2020 г., се въвежда такса в размер на 0,5% годишно върху цялата сума.

 

3. Въвежда се нова такса в Тарифата за юридически лица, както следва:

  • Такса в размер на 0,5% годишно за съхранение на парични средства при дневно салдо над BGN 3 млн. по разплащателни и FlexSave сметки  на клиент.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД