Уведомления

Промяна в начина на работа с касови операции

28.04.2016
Промяна в начина на работа с касови операции

Уважаеми клиенти,

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немска група от финансови институции със седалище във Франкфурт, Германия. Основният фокус на групата ПроКредит е да развива малките и средни предприятия в страните, в които оперира. Като част от финансовата система, ПроКредит приема изключително отговорно ролята си на посредник в икономиките, в които работи.

Банката спазва всички изисквания за прозрачност, отчетност и противопоставяне на прането на пари. ПроКредит Банк се стреми да предотвратява всички опити за избягване на данъчни задължения, нелегални практики или корупционни схеми.

Като част от групата ПроКредит, банката подлежи на регулация и от страна на немските държавни органи за финансов надзор – BaFin и Bundesbank. По този начин допълнително се гарантира, че банката работи по надежден и прозрачен начин и в съответствие с най-добрите европейски практики.

С цел да осигурява здравословна среда за развитието на икономиката ПроКредит Банк се стреми да намали операциите с пари в брой, като насочва клиентите си към безкасови разплащания и Интернет банкиране.

 

В тази връзка считано от 01.07.2016 г. няма да бъдат извършвани касови операции в брой на гише с изключение на следните офиси:

- София, бул. Тодор Александров № 26;  

- Пловдив, ул. Кракра № 2;

- Бургас, ул. Транспортна;

- Варна, ул. Ян Палах № 10.

 

На разположение на клиентите във всеки офис са напълно оборудвани зони за самообслужване, 24 часа, 7 дни в седмицата.

За въпроси не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0700 17070.

 

С уважение, 

ПроКредит Банк (България) ЕАД