Уведомления

Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица считано от 04.04.16г.

04.04.2016
Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица считано от 04.04.16г.

Уважаеми клиенти,

ПроКредит Банк се стреми да предлага модерни, качествени и комплексни банкови услуги на клиентите си, включващи както адекватни кредитни решения, така и удобен и бърз достъп до средствата им, дори и в извънработното време на Банката.

В тази връзка бихме искали да Ви уведомим, че считано от 04.04.2016 г. са в сила промени в Общите условия за платежни услуги и Тарифата на Банката, свързани с начина на обслужване на Физически и Юридически лица, а именно: откриването и поддържането на разплащателна сметка при Банката, в това число издаването на дебитна карта към нея и регистрация за Интернет банкиране ProB@nking, е необходимо за свободно, бързо и удобно използване на пълния набор от банкови услуги, предоставян от Банката.

В този смисъл следва да имате предвид информацията по-долу относно обслужването на спестовни и депозитни сметки и обработката на пари в брой, както следва:

 

I. Обслужване на спестовни и депозитни сметки

В резултат на промяната оперирането със средствата по депозитни/спестовни сметки ще може да се извършва напълно самостоятелно от клиентите само посредством разплащателната сметка, в зоните за самообслужване на Банката и системата ProB@nking 24 часа, 7 дни в седмицата, при ограничение за теглене от спестовна сметка с титуляр Физически лица до 2 пъти месечно.

Допълнителните предимства, от които ще можете да се възползвате:

- Свободно теглене и внасяне в брой на банкомат;

- Без такса при пазаруване стоки и услуги в търговски обекти и в Интернет;

- Извършване на банкови преводи в страната и чужбина;

- Спестяване на време при плащане на битови сметки за ток, телефон, вода, интернет, телевизия;

- Получаване и изпращане на пари на семейството и партньорите си; 

- Издаване на подчинена карта на член от семейството или представител на фирмата Ви;

- Възможност за ползване на овърдрафт или кредит.

Всички клиенти титуляри на депозитни и/или спестовни сметки, открити преди 04.04.2016 г., които нямат разплащателна сметка при Банката и издадена към нея дебитна карта, могат да разкрият такава във всеки един офис, без такса за откриване на сметка.  Считано от 04.06.2016 г. разпореждането със средствата по депозитна/спестовни сметки ще се извършва само посредством разплащателната сметка.

 

II. Обработка на пари в брой

Считано от 04.06.2016 г. в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора извършването на касови операции в брой на гише, които не могат да бъдат извършени в зоните за самообслужване, ще може да се осъществява в следните офиси:

- София, бул. Тодор Александров № 26;

- София, ул. Гео Милев № 15;

- Пловдив, ул. Кракра № 2;

- Варна, ул. Ян Палах № 10;

- Бургас, ул. Транспортна;

- Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 142.

 

Във всички останали офиси в посочените градове са на разположение напълно оборудвани зони за самообслужване, в които сами можете да извършвате необходимите Ви банкови операции. 

За всички останали градове няма промяна в начина на обслужване.

За въпроси не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0700 17070.

 

С уважение, 

ПроКредит Банк (България) ЕАД