Уведомления

Уведомление относно промени по отсрочване на кредитни задължения

15.07.2020
Уведомление относно промени по отсрочване на кредитни задължения

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви информираме, че са приети промени по утвърдения от БНБ ред за отсрочване и уреждане на изискуемите задължения. 

За повече информация: https://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20200714_BG 

Напомняме, че при необходимост от отсрочване на задълженията Ви можете да подадете Вашето искане през интернет банкиране ProB@nking (Молба в свободен текст) или да се свържете с обслужващия Ви Експерт Връзки с клиенти / Експерт Банкови услуги.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД