ПроКредит Банк предлага широк набор от фирмени сметки с ясни параметри и прозрачни условия. Те позволяват на малки и средни предприятия да извършват надеждни разплащания с институции и доставчици чрез сигурни банкови операции или да заделят фирмени средства при стабилна доходност. 

  • Разплащателната сметка е подходяща за ежедневни операции, извършване и получаване на регулярни плащания/преводи в страната и чужбина. 

  • Сметка FlexSave Ви дава възможност да управлявате своите средства по-ефективно, само посредством Вашата разплащателна сметка и интернет банкиране. 

  • Когато сте сигурни, че няма да се нуждаете от Вашите спестявания за определен период, най-подходящото решение за Вас е Стандартният срочен депозит.