Уведомление относно отстрочване на кредитни задължения

11 април 2020

Уважаеми клиенти, 

При необходимост от отсрочване на задълженията Ви по вноски дължими след 01.04.2020 г., във връзка с въведеното извънредно положение в страната и одобрения от БНБ за това ред, моля да изпратите Вашето искане през интернет банкиране ProB@nking (Молба в свободен текст) или да се свържете с обслужващия Ви Експерт Връзки с клиенти / Експерт Банкови услуги.

Повече информация за утвърдения от БНБ ред за отсрочване и уреждане на изискуемите задължения: https://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20200410_BG.

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД