Преводи в лева

Преводи в лева

Преводите в лева се извършват от физически и юридически лица на територията на страната. Клиентите на ПроКредит Банк могат да се възползват от бързи и надеждни банкови преводи, използвайки електронното банкиране - ProB@nking.

Swift код на ПроКредит Банк (България) ЕАД: PRCBBGSF

 

Превод през БИСЕРА

Ако изпратите Вашето преводно нареждане през електронното банкиране на банката до 14:00 ч., сметката на бенефициента ще бъде заверена със сумата на превода същия работен ден.

Ако изпратите Вашето преводно нареждане през електронното банкиране на банката след 14:00 ч., сметката на бенефициента ще бъде заверена със сумата на превода на следващия работен ден.

Такса за превод - съгласно  Тарифата на банката

Експресни преводи RINGS

Експресните банкови преводи през RINGS се приемат за изпълнение до 15:00 ч.

Преводът се изпълнява до 1 час от изпращане на нареждането.

Такси за експресни преводи през системата RINGS - съгласно  Тарифата на банката.